Ωράριο λειτουργίας του ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:00 Π.Μ. – 13:00Π.Μ.

ΤΡΙΤΗ

10:00 Π.Μ. – 12:00Π.Μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:00 Π.Μ. – 10:00Π.Μ.

ΠΕΜΠΤΗ

10:00 Π.Μ. – 12:00Π.Μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:00 Π.Μ. – 11:00Π.Μ.